VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je RAZGLASILA veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu prede požarom v naravnem okolju ter obveznosti iz prvega odstavka 12. člena.

Vir: http://www.prevalje.si/Za-obcane/Novice-in-obvestila/ArtMID/515/ArticleID/923