Brezplačni razbremenilni pogovori – NIJZ

Psihične obremenitve, stres, strahovi in skrbi, v času epidemije koronavirusa so lahko za marsikoga hudo obremenjujoče. Spoprijemanje z njimi je lažje, če se lahko na koga obrnemo in se o njih pogovorimo. Strokovnjaki za duševno zdravje bodo tako v času epidemije prebivalcem Slovenije na voljo za brezplačne razbremenilne pogovore.

Dve številki imamo tudi v zdravstvenem domu Ravne:

Ravne na Koroškem

02 87 05 213
031 796 555

na stacionarni telefon: 16.3.- 27.3. od 8. do 14. ure,
na mobilni telefon: 16.3.- 27.3. od 10. do 17. ure,
po 27.3. se časovnici zamenjata med stacionarnim in mobilnim telefonom (v veljavi 14 dni)

NIJZ je zbral seznam telefonskih kontaktov za nudenje psihološke podpore, ki se bo sproti osveževal: https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

Ostanimo zdravi!