Prepovedi

  • Prepovedana je uporaba otroških igral in športnih igrišč na območju občine Prevalje.
  • Prepovedan je vstop v Družbeni dom Prevalje. Vstop se dovoli samo zaposlenim v Občinski upravi Občine Prevalje, organom zaščite in reševanja ter povabljenim.
  • Prepovedano je kakršnokoli kurjenje v naravi.

Župan Občine Prevalje je te ukrepe sprejel zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19.

Prosimo spoštujmo ukrepe za našo skupno varnost.

Ostali ukrepi: